Αδιάβροχο προστατευτικό στρώματος

Αδιάβροχο προστατευτικό στρώματος με λάστιχο ή 4 γωνίες .