Κατοικία στα Κωνσταντινοπολιτικα

Κουρτίνα υπόλευκη ποιότητα βουάλ 100% πολυεστερική.