Κατοικία στη Θέρμη

Κουρτίνα υπόλευκη.
Ποιότητα κρεπ , 100% πολυεστερική.