Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης.

Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η τοποθέτηση κάθετων περσίδων στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.