Τοποθέτηση

Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας, μπορούν να ανταποκριθούν και σε επείγουσες εργασίες χρησιμοποιώντας σύγχρονα μηχανήματα χωρίς να αφήνουν ίχνος σκουπιδιών και σκόνης,  με ελάχιστη ενόχληση και κατά την περίοδο της εργασίας.